16,866 nasihat untuk Anda

Tuhan, sederhanakanlah yang menggembirakanku, agar sederhana hal-hal yang menjadikanku bersyukur.
Aamiin.
Mario Teguh