Dan rendah hati dalam kemudahan adalah sikap yang memperpanjang kebahagiaan.
Mario Teguh