Banyak orang menua dengan pelajaran salah -
yang menjadikan mereka orang tua yang serba salah.
Mario Teguh