Ikhlaslah menerima kekurangan Anda, dan hiduplah dalam kesyukuran atas kelebihan Anda.
Mario Teguh