Satu-satunya orang yang lebih mementingkan kemapanan selain calon istrimu, adalah calon ibu mertuamu.
Mario Teguh